Hvordan og hvorfor?

Jeg vil formidle historier om mennesker, som er hoppet ud af hamsterhjulet for at forfølge et liv, som er mere bæredygtigt for både dem selv og planeten.

Det kan være vidt forskellige liv, de lever, og forskellige ting, de har skruet på. Det kan handle om arbejdsliv, det kan handle om hvor og hvordan man bor, det kan handle om hvordan man skaffer den mad og de ting, man har brug for. Det kan være historier om individualiserede måder at leve på og historier om at skabe et bæredygtigt liv sammen med andre, i fællesskaber.

Jeg vil lade personerne fortælle om deres liv – og om de processer de har været igennem. Jeg vil lade dem folde det ud meget konkret og praktisk, og jeg vil bede dem fortælle om de refleksioner erkendelser, de har gjort sig  undervejs.

For at skabe positiv forandring i både vores egne liv og i samfundet, må vi udfordre normen om, at det nu engang er nødvendigt, at vi ræser rundt i hamsterhjulet og holder gang i vækstsamfundet. Vi skal stille spørgsmålstegn i ord og handling. Vi skal insistere og vi skal eksperimentere.

Jeg tror ikke på den selvudviklingsbølge, som siger, at de eneste begrænsninger i vores liv er dem, der er inde i vores hoveder. Tværtimod mener jeg netop, at der er nogle stærke strukturer i samfundet, som i meget høj grad betinger os. Men jeg tror på, at vi som både mennesker og samfundsborgere er nødt til i langt højere grad at forsøge at tage mere magt over vores liv og vores fremtid.

Jeg leder ikke efter mennesker, som jeg er 100% enig med, og jeg leder ikke efter eksempler, som lever op til Kants kategoriske imperativ om, at de bør kunne ophøjes til en model for os allesammen. Jeg leder efter historier, hvor nogen har vovet, eksperimenteret, reflekteret. Historier som både peger på det, der er galt med vækstsamfundet, og på nogle af de elementer og kvaliteter, som måske skal være byggesten i et bæredygtigt samfund.

/Marie Chimwemwe Degnbol, februar 2019.